Hüseyin Okurlar (Sebilci)

Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Duraklatıldı...

    1894’de İstanbul’un kadîm mahallelerinden Şehremini’de dünyaya geldi. Yaz mevsiminin sıcak günlerinde gazeller okuyarak insanlara bedelsiz su dağıtmak İstanbul’un kadim adetlerindi. Hüseyin Okurlar, Ağabeyi Mazhar Efendi ile birlikte Kerbelâ şehitleri aşkına, sokaklarda halka su ikram ediyor, sebillere su taşıyorlardı. Bu esnada irticalen okudukları dokunaklı mersiyeler, dinleyenleri öylesine mest ediyordu ki yürüyenler, duruyor, hatta atlı arabalar bile yavaşlayarak onları dinliyordu. Bu sebeple Hüseyin Okurlar “Sebilci” diye meşhur oldu.