Prof. Dr. Mehmet Demirci

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Prof. Dr. Mehmet Demirci, 1942’de Konya Kovanlık’ta doğdu. Konya İmam-Hatip Okulu’nu müteakip, 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 1970’ten itibaren İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nde (1982’den sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi) Tasavvuf dersi okuttu.

Mayıs 2009’da emekli oldu. İlâhiyat Meslek Yüksekoku­lu Müdürlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir süre Kazakistan’da Ahmed Yesevi Üniversitesi’nde çalıştı. Hâlen Yeni Asır gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Telif Kitaplarından bazıları: Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi, Hazreti Mevlâna ve Mevlevî Kültürü, İbâdetlerin İç Anlamı, Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar, Nûr-i Muhammedî, Mesnevi Hikâyelerinden Dersler, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü- Makaleler, Tarihî-Tasavvufî Menkıbeler ve Yorumları, 40 Levha 40 Yorum, İyiler ve İyilikler, Kenan Rifâî Yazıları.

comments powered by Disqus