Mehmet Nuri Yardım

Mehmet Nuri Yardım

Gazeteci, yazar ve edebiyat araştırıcısı. 23 Nisan 1960 tarihinde Siirt merkezde, yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Nasri, annesinin ise Sabriye’dir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1985’te mezun oldu. İlkokul yıllarında edebiyata duyduğu ilgi zamanla arttı. 13 yaşında, henüz ortaokul üçüncü sınıfta iken ilk şiiri Yeni Asya gazetesinde yayımlandı. 1976’da Elif edebiyat ilâvesinin hikâye yarışmasında dereceye girdi.

1980’de Köprü dergisinin Menkıbe Yarışması’nda “Hasiye Nine” isimli yazısıyla birincilik ödülünü kazandı. 1979 yılında başladığı gazetecilik mesleğini Yeni Asya, Doğuş, Tercüman, Türkiye, Hürriyet, Zaman, Bizim Gazete, Haber Fatih, Orta Doğu ve Yeniçağ gazetelerinde devam ettirdi. Bu gazetelerde musahhih, röportaj yazarı, editör, servis yönetmeni, ve köşeyazarı olarak çalıştı. Türkiye Çocuk dergisinin haber müdürü oldu (1994).

2001 yılında basından emekli olduktan sonra Kubbealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı bünyesinde çıkan Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın yazı işleri müdürü olarak göreve başladı. Halen bu göreve devam ediyor. İLESAM (İlim Edebiyat Eserleri Meslek Birliği), TYB (Türkiye Yazarlar Birliği), TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) üyesi. İlk iki kuruluşun İstanbul şubeleri yönetiminde bulundu. 6 Mart 2008 tarihinde bazı yazar, şair ve sanatçı dostlarıyla birlikte kurduğu Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin Genel Başkanlığı’na seçildi. Halen bu görevinin başında.

Bazı ödüllere sahip olan yazar, Ahmet Haşim ve Ziya Osman Saba’nın mezarlarının kayıp oluşuyla ilgili haberi (Mezarı Kayıp Şairler) münasebetiyle “2000 Yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Başarı Ödülü”ne lâyık görüldü. Kayıp İstasyon isimli kitabı dolayısıyla da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2005 yılında “biyografi” dalında “yılın yazarı” seçildi. Fatih Kerem (1990) ve Ömer Faruk (1995) isimli iki oğlu bulunuyor.

Yazı, araştırma, inceleme ve röportajlarını Kubbealtı Akademi Mecmuası, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, Defne, Tarih ve Düşünce, Bizim Külliye, Biyografi Analiz ve Kitaphaber’in de aralarında olduğu bir çok dergide yayımladı. Kahraman Yayınları’nın 44 kitaptan oluşan İslâm Klasikleri’nin, Boğaziçi Yayınları’nın yayımladığı Şairler-Yazarlar dizisinin ve Hikmet Neşriyat’ın 30 kitaptan meydana gelen Türk Klasikleri serisinin editörlüğünü yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından neşredilen ‘Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri-Yazıları’ isimli eserin editörlerinden oldu. Kültür sanatla ilgili bir çok toplantıda konuşmacı ve yönetici oldu, seçici kurullarda görev aldı.

Eserleri:

Altın Işık (Ziya Gökalp, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2006) Âşina Çehreler (Nesil Yayınları, İstanbul 2007) Bize Göre (Ahmet Haşim, Yayıma Hazırlık, Damla Yay., İstanbul 2006) Cahit Öney Hayatı, Eserleri, Hatıraları (Akış Yayınları, İstanbul 2007) Çağlayanlar (Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Yayıma Hazırlık, Damla Yay., İstanbul 2006) Çanakkale Arslanları (Fahri Celal Göktulga, yayıma hazırlık, Yarımada Yay., İst. 2007) Dersimiz Edebiyat (ilk olarak Kelâm ve Kalem adıyla, Nesil Yayınları, 2.bs., İstanbul 2006) Doğu Klâsikleri (Erdem Yayınları. 10 kitap, İstanbul 1998) Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hâtıraları (Nesil Yayınları, 6. bs., İstanbul 2006) Edebiyatımızda Hüzün (Yağmur Yayınları, İstanbul 2009) Edebiyatımızın Güleryüzü (Selis Yayınları, Genişletilmiş 4. baskı, İstanbul 2006) Halk Türkülerinden Seçmeler (Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2006) Karagöz ve Hacivat (Cem Atlı adıyla, Erdem Yay., İstanbul 1985) Kayıp İstasyon (Selis Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2008) Mehmet Âkif Ersoy Hayatı ve Eserlerinden Seçmeler (Damla Yayınları, İstanbul 2008) Mevlid-i Şerif (Kahraman Yayınları, ortak yayın, İstanbul 1997) Mustafa Necati Karaer’e Armağan (ortak, İstanbul Yay. 1997) Ömer’in Çocukluğu (Muallim.Naci, Yayıma hazırlık, Bordo Siyah Yay. İst.2006) Ömer Seyfettin (Hikmet Neşr., 3. bs., İstanbul 2005) Refik Halit Karay (Hikmet Neşriyat, 3. baskı. İstanbul 2005) Romancılar Konuşuyor (Nesil Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2008) Safahat (Mehmet Akif Ersoy, Yayıma hazırlık, Kahraman Yay. İstanbul 1996) Safiye Erol Kitabı (Benseno Yayınları, İstanbul 2003) Sait Faik Abasıyanık (2. bs., Hikmet Neş., İstanbul 2005) Seçme İlahiler (Kahraman Yayınları, Ortak yayın, 2. baskı, İstanbul 2005) Sefertası (Erguvan Yayınları, İstanbul 2009) Tarihimizin Güleryüzü (Nesil Yayınları, İstanbul 2007) Türk Mânilerinden Seçmeler (Damla Yayınları, İstanbul 2006) Türk Ninnilerinden Seçmeler (Damla Yayınları, İstanbul 2006) Türk Şiirinden Portreler (2. bsk., Nesil Yay., İstanbul 2006) Unutulmayan Edebiyatçılarımız (Nesil Yay., 2. baskı, İstanbul 2004) Yahya Kemal Beyatlı Beyatlı (Cem Atlı adıyla, Erdem Yay. İstanbul 1986) Yalnız Efe (Ömer Seyfettin, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2006) Yazar Olacak Çocuklar (Selis Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2007) Yıldızlarla Uyumak (Nar Yayıncılık, İstanbul 2009) Yûnus Emre Divanı (Yayıma hazırlık, Kahraman Yay. İstanbul 1997) Yûnus Emre Seçme Şiirler (Bordo Siyah, İstanbul 2006) Ziya Nur Aksun Kitabı (Marifet Yayınları, ortak, İstanbul 2004) Ziya Osman Saba (Hikmet Neşriyatı, 2. baskı, İstanbul 2005) Ziya Osman Saba Sevgisi (Nesil Yayınları, İstanbul 2004)

comments powered by Disqus