Yalansız SÖZ güzeldir, yücedir! Dünya tarihine yön veren Hünkâr Fatih ve Yavuz Selim Han ile; yıkılmaktayken devraldığı Devleti Aliyye’yi 33 yıl binbir güçlükle avucunda taşıyan Sultan II. Abdülhamid hakkında niçin özellikle itibarsızlaştırma kampanyaları yapılıyor… Ayrıca; kurduğu, insanı önceleyen düzenle koskoca Bizans’ı dize getiren Osman Gazi ise, niçin ÖRNEK alınmasından korkulup yeterince tanıtılmıyor… Batı kaynaklı planlanmış tarih yerine, ayrıcalıklı ve gerçekleri ön plana çıkaran bu eserde söylenemeyenleri söyledik! Bunu yaparken de; ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez cahiller sınıfından uzak durup; tarihi kanıtlara odaklandık… Sadece, “Başsız düşünen kuyruk olur.” uyarısına kulak vererek, olayları düşünce ve sorgu eleğinde süzüp öyle sunduk okuyucuya.

comments powered by Disqus