Yard. Doç. Dr. Süleyman Genç

Yard. Doç. Dr. Süleyman Genç

1960 yılında İzmir-Ödemiş’de doğdu. İlk ve Ortaokulu İzmir-Kiraz’da, Lise’yi de, Tekirdağ İmam Hatip Lisesinde okuyup mezun oldu. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Kütüphane memuru olarak görev yaptı. 1986 yılında aynı Fakülte’de, İslam Tarihi Araştırma Görevlisi oldu.

1987 yılında Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI danışmanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını, 1995’de, Doktorasını tamamladı. 1994 yılında Mısır’a giderek doktora teziyle ilgili araştırma ve çalışmalar yaptı.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde, İslam Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bazı Çalışmaları:

  1. “Muhammed İbn-i Sa’d’ın Hayatı ve Eserleri”, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, İzmir, 1987.
  2. “Fatimi-Abbasi-Selçuklu Münasebetleri ve Besâsiri İsyanı”, Basılmamış Doktora tezi. İzmir, 1995.
  3. “Seyyit Beyin Hilafet ile İlgili TBMM’deki Konuşmasının İslam Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu Kitabı, İzmir, 1999, s. 43-65.
  4. “İslam Tarihi Atlası” (Prof. Dr. Rıza Savaş ile birlikte), İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir, 2002.
  5. “Tuğrul Bey Zamanında Selçuklu-Abbasi İlişkileri”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, C. IV, s. 639-659.
  6. “Halife el-Kadir Döneminde (h.381-422/m. 991-1031) Bağdat’da Yaşanan Dini-Siyasi Hadiseler ve Onun Sünni Siyaseti”, Marife Bilimsel Birikim, Güz 2004, Cilt, IV, S:2, , s.219-243.
  7. “H.V/M.XI. Asırda Ehl-i Sünnet’in Yeniden Yükselişi: Sürec, Kurum ve Şahsiyetler Üzerine Bir İnceleme”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: XXV, s.271-330.
  8. “Hz. Ali’nin Halife Seçimlerindeki Tutum ve Tavrı”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: XXVI, s. 121-150.
  9. “Selçuklu Tarihinde İbrahim Yınal İsyanı ve Onun Fatımi Arka Planı”, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: XXXI, s. 9-48.
  10. Miskeveyh Ebû Ali Ahmed b. Muhammed, Teca^ribül-Ümem, Terc.: Kıvameddin BURSLAN, Yay. Haz.: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER, Prof. Dr. Rıza SAVAŞ, Yard. Doç. Dr. Süleyman GENÇ, Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2016

comments powered by Disqus