Hakkımızda

Her yenilik, birçok güzelliği beraberinde getirir. Bâbıâli olarak bilinen yayın dünyasına yeni katılan Mihrabad Yayınları, yerli ve millî özellikleri öne çıkaracak olan bir kültür kuruluşu olma iddiasında ve emelindedir. Arka planda Damla Yayın Grubu’nun yaklaşık 50 yıllık tecrübesini ve birikimini taşıyan Mihrabad Yayınları, değerlerimize hizmet etmek için İstanbul’un fetih gününde, 29 Mayıs 2016 tarihinde kuruldu.

Yayınevimiz, kültür, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında yayımlanacak kitaplarla medeniyet eksenli bir beyin fırtınası oluşturmayı amaçlıyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal’in güzel deyişiyle “kökü mâzide olan âti”yi hedefliyor. Dünle bugünü, bugünle yarını birbirine bağlayan kuvvetli ve sağlam gönül köprüleri tesis etmeyi gaye ediniyor. Bugün yeryüzünde mazlumların, masumların ve mağdurların biricik sığınağı olan Türkiye’mizin irfanî duygu ve düşüncelerini aksettirmeyi ilke edinen bu neşriyat ile kültür ve yayıncılık sahasında da dünya milletleri arasında hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyoruz.

Bâbıâli, muhteşem bir geçmişin merkezi olarak aslında kültür hayatımızın kalbi olmaya devam ediyor. Mihrabad, bu engin, derin ve renkli muhitte iyi, faydalı, hayırlı ve kalıcı çalışmaların içinde ve önünde olmaya devam edecektir.

Eskilerin unutulmayan güzel sözleri vardır. Ve bu sözler mazide kitapların ön sözlerinde yer alırdı. İşte o sözlerden birini hatırlatalım ve tekrarlayalım:

“Gayret bizden, tevfik Allah’tan…”