Hafız Hüseyin Küçük

Hafız Hüseyin Küçük

Sesli Eserleri

4 Ekim 1931 yılında Sürmene’nin Turnalı köyünde doğdu. Babası Hasan Efendi, annesi Emine Hanımdır. Kur’an okumayı öğrettikten sonra hafızlığını da tamamlatarak oğlunu İstanbul’a götüren Hasan Efendi, tashih-i huruf ve tecvit dersleri alması için Enderunlu Hafız İsmail Hakkı Efendiyi tercih etti. Ondan bu dersleri alırken Hafız İsmail Hakkı Bayrı Hocadan da kıraat ilimlerinden Aşere’yi okudu. 1947 senesinde Bağdat Azamiye Üniversitesine tahsil için gönderildi. Orada şahsiyetli duruşu, sesinin güzelliği sayesinde kısa zamanda tanındı. Bağdat radyosunda Kur’an-ı Kerim ve ezan okudu. Bağdat’ta müsait olmayan şartlarda öğrenimine devam ederken hastalandı. Bir müddet sonra Câmiatü’l-Ezher’de okumayı düşünerek Mısır’a gitti. Ancak hastalığı devam edince tedavi olmak üzere oradaki öğrenimini bırakarak yurda döndü.

Hafız Hüseyin Küçük Sesli Eserleri

Duraklatıldı...