Hafız Mahmut Sarıcaoğlu

Hafız Mahmut Sarıcaoğlu

1919 yılında Of’a bağlı Halman (Saraçlı) köyünde doğdu. Babası Ali Efendi, annesi Asiye Hanımdır. Aynı köyde Topal Hafız diye bilinen Hafız Osman Hasbî’den okuyarak on yaşında hafızlığını tamamladıktan sonra İzmir’de Medresede hocalık yaparken harf devrimi (1 Kasım 1928) sonucu okur-yazarlığını bir günde kaybederek köyüne dönen Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca’ya talebe oldu. Onun gözetiminde hıfzını iyice kuvvetlendirdikten sonra köyünde hafızlık merasimi yapıldı. Gece gündüz durmadan okuyarak dört ayda Aşere’yi tamamlayarak 1937 yılında on sekiz yaşında Aşıkkutlu hocadan icazet aldı.