Hafız Mustafa Tüzün

Hafız Mustafa Tüzün

1907 senesinde Kayserinin Himmet Dede Köyü’nde doğdu. İlk öğreniminden sonra babası Hüseyin Efendi, okutması için oğlunu on dört yaşında İstanbul’a götürerek Beşiktaş Sinanpaşa Camii Başimamı Hafız Âşir Efendiye teslim etti. Orada ilk Kur’an derslerini alarak hıfza başladı. Hafızlığını tamamladıktan sonra talim ve tecvit derslerini de aynı hocadan okudu. 1929’da gittiği askerlik görevinden döndükten sonra İstanbul’da muhtelif camilerde müezzin olarak görev yaptıktan sonra 1937 senesinde Beyoğlu Kamerhatun Camii’ne imam olarak atandı. Orada iki sene görev yaptı. Sonra Kasımpaşa Şahkulu Camii’ne geçti. Aynı semtte Ömer Avni Camii’nde de kısa bir müddet imamlık yaptıktan sonra 1942’de Beyoğlu Cihangir Camii’ne atandı.