Hafız Ali Rıza Sağman

Hafız Ali Rıza Sağman

Sesli Eserleri

1890 yılında Ünye’de doğdu. Babası Yüzbaşı Ömer, annesi Ayşe Hanımdır. On yaşında hıfzını tamamladı. Rüşdiye - İdadî (Ortaokul - Lise) tahsiline devam ederken, Beyazıtzâde Hafız Ali efendi’den Tashih-i Huruf çalışmalarını tamladıktan sonra Aşere ve Takrip ilimlerini de ikmal ederek 1905 senesinde İstanbul’a gitti. Süleymaniye Medreseleri’nin Kelâm ve Felsefe şubesinde Yüksek tahsilini sürdürürken Fatih’de İskilipli M. Atıf Hoca’dan da Arapça dersleri alıyordu.

Hafız Ali Rıza Sağman Sesli Eserleri

Duraklatıldı...