Hafız Rahmi Şenses

Hafız Rahmi Şenses

Sesli Eserleri

1906 yılında Gebze’de doğdu. Babası Hüseyin Efendi, annesi Lutfiye Hanımdır. İlkokul’u ve Rüşdiye’yi (Ortaokul) Gebze’de okuduğu sıralarda hafızlığını da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Darulhilâfe medresesinde okumaya başladı. Ancak Tevhidi Tedrisat Kanunu ile medreseler kapatılınca, (1924) tahsilini tamamlayamadan memleketi Gebze’ye döndü ve iş hayatına atıldı. Kısa aralıklarla değişik iş kollarında çalıştıktan sonra, askere gidinceye kadar Gebze’de bir köfteci dükkânı işleterek ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalıştı.

Hafız Rahmi Şenses Sesli Eserleri

Duraklatıldı...