Dr. Mehmet Ali Sarı

Dr. Mehmet Ali Sarı

1933 yılında Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyünde doğdu. Babası Mustafa, annesi Feride’dir. İlkokulu 1943’te köyünde bitirdi.

İlkokul öğretmeni Mustafa Gültekin’den hafızlığa başladı. Farklı hocalardan okuyarak iki senede hıfzını tamamladı. Bolu’da iki sene kalarak talim ve tashih-i hurûf okuduktan sonra 1947 yılının sonbaharında İstanbul’a getirilerek Beyoğlu Ağa Camii dahilinde bulunan cami odalarından birine yerleştirildi. Caminin Başimamı Hafız Rahmi Efendi’den kıraat ilimlerinden “Aşere”yi okudu. Hafız Fikri Aksoy’dan Arapça dersleri aldı.

Fatih Camii Başimamı Hafız Ömer Aköz Hoca’dan fıkıh derslerine devam ederken Hafız Kemal Batanay’dan da özel olarak musiki ve tambur dersleri aldı. 1951’de ilk defa açılan İstanbul İmam-Hatip Okulu’na 62 numara ile talebe kaydedildi. 1959’da mezun olarak aynı yıl açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğrenci iken İstanbul Belediye Konservatuvarı’na da devam ederek musiki eğitimi aldı. 1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul İmam-Hatip Okulu’na meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Bir yıl çalıştıktan sonra vatani görevini yapmak üzere yedek subay olarak askere alındı. Terhisinden sonra 1966’da İzmir İmam-Hatip Okulu’na, sonra da İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kur’an-ı Kerim öğretmeni olarak atandı.

İzmir’de altı sene çalıştıktan sonra 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü öğretmenliğine nakledildi. 1980 yılı sonbaharında bir grup arkadaşı ile din görevlileri olarak Avrupa’nın farklı ülkelerine gönderildiler.

Evli ve iki çocuğu olan Mehmet Ali Sarı, İsveç’te çalışmayı tercih etti. Orada iken emekli oldu. 1987’de yurda döndükten sonra iki yıl M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda müdür, sonra TDV İslAm Ansiklopedisi’nde genel sekreter ve Tefsir İlim Heyeti’nde yazar ve redaktör olarak çalıştı. Bu esnada KırAAtü’n-Nebi isimli kadim bir yazma eserin edisyon kritiğini yaparak doktor unvanı aldı. Kur’An-ı Kerim’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, Kur’An-ı Kerim ve Dini Mûsıki Ders Notları ve Türk Din Mûsıkisi adlı üç kitabı, Arz-ı Hal adı ile cd albümü TDV İslam Ansiklopedisi tefsir ilim dalında yazdığı maddeleri (makaleleri), İmam-Hatip Okulları İçin Kur’an Dersi kitapları, yetiştirdiği pek çok öğrencisi vardır.

2006 yılından itibaren 2013 yılı sonuna kadar yedi dönem DİB İstanbul-Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde Kur’An-ı Kerim ve Dini Musiki dersleri hocalığı yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde Türk Din Musikisi, Asım Ülker Kur’An Kursu’nda “TilAvet Teknikleri” dersleri verdi.

Dr. Mehmet Ali Sarı Kitapları