Prof. Dr. Mehmet Şeker

Prof. Dr. Mehmet Şeker

1947 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. Daha sonra sırasıyla Manisa İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği ile İzmir Atatürk Lisesi Din Bilgisi dersi öğretmeliği görevinde bulundu. 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığının açtığı imtihanı kazanarak Erzurum Yüksek İslAm Enstitüsü İslAm-Türk Medeniyeti Tarihi dersi öğretim üyeliğine atandı. 1979 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü İslAm-Türk Medeniyeti Tarihi dersi öğretim üyesi ve Müdür Yardımcılığı görevine nakledildi.

Adı geçen Enstitünün 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 20 Temmuz 1982 tarihinde İlahiyat Fakültesine dönüştürülerek Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmasından sonra bu Fakültenin İslAm Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanı ve Dekan Yardımcılığı ile İslAm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevlerinden 1984 yılında yurt dışına gittiği için ayrıldı. 1999-2002 tarihleri arasında ikinci defa dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

Bu arada İslAm Tarihi ve sanatları bölümü başkanlığını (2008-2011) da yürüttü. HAlen 2008 yılında atandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İlAhiyat Fakültesinin, İslAm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda 2009 yılında İzmir’de kurulan ve kurucuları arasında yer aldığı İslam Tariçileri Derneğinin başkanlığını da yürütmektedir. Atatürk Üniversitesi İslAmi İlimler Fakültesine bağlı olarak sürdürdüğü doktora çalışmasını 23.10.1978 tarihinde tamamlayarak İslAm Kurumlan Tarihi dalında doktor unvanını aldı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent, 02.10. 1989 tarihinde de İslAm Tarihi, İslAm Uygarlığı ve Kültürü Anabilim Dalında Doçent oldu.

14.02.1995 tarihinde de Profesörlük payesine yükseltildi. 1973 yılında Irak ve 1984-1986 yıllarında da Tunus hükümetinin Hükümetimiz emrine tahsis ettiği burslardan yararlanarak adı geçen ülkelerde bilgi görgü ve ihtisasını artıncı çalışmalarda bulundu. Milliyet gazetesinin 1971 yılında açtığı “Türk Anadolu” konulu yarışmada, “Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması” başlıklı çalışması ile jüri tarafından ikincilik ödülüne lAyık görüldü.

1991 yılında da Kültür Bakanlığının açtığı “Ahilik Kültürünü Araştırma” yarışmasında da ‘İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahilik” konulu eseriyle de mansiyon ödülünü aldı.

Yurt içinde ve yurt dışında alanı ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere tebliğlerle katıldığı bir çok bilimsel toplantının düzenlenmesinde tertip komitesi başkanı olarak görev üstlendi.

Ayrıca bazı bilimsel dergilerde hakemlik yapmaya devam etmekte olup aynı zamanda bazı Üniversitelerde ve akademik organizasyonlarda bilim kurulu üyeliklerinde de görev aldı. Doçentlik dil sınavını Fransızca’dan kazandı. Arapça’nın yanında Osmanlı Paleografyası ile de meşgul olmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet Şeker Kitapları