Hafız Abbas Nazaş

Hafız Abbas Nazaş

Sesli Eserleri

Siirt’te hafız olduktan sonra 1940 senesinde İstanbul’a getirilerek Hafız Hasan Akkuş Hocaya teslim edildi. Tashih-i huruf ve tecvit derslerini Nuruosmaniye Kur’an Kursunda ikmal ettikten sonra, başta Hafız Zeki Altun olmak üzere farklı hocalara devam ederek musıki dersleri aldı. Askerliğini yaptıktan sonra muhtelif camilerde müezzinlik görevlerinde bulundu. En sonra nakledildiği Eminönü Marpuççular Camii’nde uzun müddet görev yaptıktan sonra oradan emekli oldu. Emekli olduktan Sonra da cemaatin isteği, muhitin ticaret erbabından Cansu Ailesinin desteği ile uzun müddet aynı camide müezzinlik hizmetine devam etti.

Hafız Abbas Nazaş Sesli Eserleri

Duraklatıldı...