Hafız Abdurrahman Gürses

Hafız Abdurrahman Gürses

Sesli Eserleri

1 Temmuz 1909 senesinde Hendek ilçesine bağlı Soğuksu Köyünde doğdu. Babası Said Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Köyün imamı olan babası Said Efendiden tâlim ve tecvit dersleri aldıktan sonra hafızlığını da tamamladı. Hendeğe giderek camilerde hafızlığını pekiştirmek için mukabeleler okudu. Hendek Müftüsü Ali Niyazi Efendi’den Arapça ve Fıkıh dersleri aldı. İstanbul’da Darulhilâfe Medresesi’ne kaydoldu ise de kısa bir zaman sonra medreseler kapatıldığından (3 Mart 1924) bu arzusu gerçekleşemeyince öğrenimini özel derslerle sürdürmeğe yöneldi.

Hafız Abdurrahman Gürses Sesli Eserleri

Duraklatıldı...