Hafız Ahmet Cevdet Soydanses

Hafız Ahmet Cevdet Soydanses

Sesli Eserleri

1902 senesinde İstanbul-Karagümrük semtinde dünyaya geldi. Babası, Karagümrük’te Atikali Camii imamlığı yapmış, o devrin mücîz ilm-i kıraat âlimi Süleyman Sürurî Efendi, annesi Ayşe Sıddîka Hanımdır. Burada önemli bir ünlüler bağlantısına rastlıyoruz. Şöyle ki, Süleyman Sürurî Efendi’nin eşi Ayşe Sıddîka Hanım, meşhur Hafız Sami Efendi’nin kızkardeşidir. Oğullarının en büyüğü Hafız Ahmet Cevdet Soydanses, tabii ki Hafız Sami’nin yeğeni, tek kızları Emine Mahmude Hanım, Meşhur Celaleddin Ökten Hoca’nın eşidir. Hafız Ahmet Cevdet Soydanses, Celal Hocanın kayın biraderi, Prof. Dr. Sadettin Ökten’in de dayısı oluyor.

Hafız Ahmet Cevdet Soydanses Sesli Eserleri

Duraklatıldı...