Hafız Ahmet Alagöz

Hafız Ahmet Alagöz

Sesli Eserleri

1 Temmuz 1920’de Bolu’nun Doğancılar Köyü’nde doğdu. Babası Hoca İsmail Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Bolu-Doğancılar Köyü’nden aynı yaşlarda, aynı hocadan okuyarak üç hafız yetişti. Bunlar Hafız Ahmet, Hafız Hasan, Hafız Niyazi idiler. Hafızlık, imamlık gibi dini mahiyeti olan eğitimlerin itibar görmediği, hatta aşağılandığı o tarihlerde bu üç hafız, Bolu’da çok seviliyor, itibar görüyordu. Din hizmeti görenler aldıkları düşük maaşla hayatî ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiklerinden ya saat tamirciliği yapıyorlar, ya da esnaflık yaparak hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Hafız Ahmet Alagöz’ün iki hafız arkadaşı da hayatlarını esnaflık yaparak devam ettirme yolunu tercih ettiler.

Hafız Ahmet Alagöz Sesli Eserleri

Duraklatıldı...