Hafız Fahri Bey (Adliyeli)

Hafız Fahri Bey (Adliyeli)

Sesli Eserleri

Adliye’de memur olarak çalıştığından “Adliyeli Fahri” diye meşhurdu. Beylerbeyli Fahri de derlerdi. Üstad hakkında analizi Ali Rıza Sağman merhuma bırakalım: “Hançeresi çok zengindir. Orijinal nağmelerine diyecek yoktur. Pek tatlıdır. Falsodan eser görülmez. Nağme yaparken ‘külfet’e düşmez. Hülasa tavrı o derece güzeldir ki okuyuşuna doyum olmaz bir arkadaşımızdır.” Gördüğüm ve dinlediğim Fahri Beyin, berrak, tiz, tatlı bir sesi vardı. Mevlit bahirlerini, geleneksel makamlar ile yaymadan çok parlak okur aradaki kasideleri gazel tavrı ile Neva’da uşşak dörtlü veya beşlisinin yakıcı nağmeleri ile okurdu.

Hafız Fahri Bey (Adliyeli) Sesli Eserleri

Duraklatıldı...