Hafız Fikri Aksoy

Hafız Fikri Aksoy

Sesli Eserleri

1925 yılında Afyon’da doğdu. Babası Şükrü Efendi, annesi Hatice Hanımdır. Okuması için oğlunu 1938 senesinde İstanbul’a götüren Şükrü Efendi, o tarihlerde yegâne resmi Kur’an Kursu olan Nuruosmaniye’ye Hafız Hasan Akkuş Hocanın Kursu’na verdi. Orada Tecvid ve Tashih-i Huruf dersleri aldıktan sonra hafızlığa başladı. 1940 senesinde hıfzını tamamladı ve Beyazıt Camii’nde büyük bir hafızlık merasimi icra edildi. Sonra Yeraltı Camii İmamı Hafız Ali Efendi’den, kıraat ilimlerinden Aşere okumaya başladı. İlk dersi teberrüken, Beyazıt Camii müezzin mahfeli altındaki maksûrede yaptılar. Fakat ders devam edemeyince o günlerin kıraat hocalarından İsmail Hakkı Bayrı Hocaya talebe oldu ve 1941 yılında Aşere’yi tamamladı. Arapça derslerini Fatih Camii Baş İmamı Hafız Ömer Efendiden aldı. Aynı hocadan İbnü’l-Cezerî’nin Tayyibe adlı 1017 beyitlik manzum eseri üzerinden Takribi de okuyarak Fatih Camii’nde icra edilen merasimle icazet aldı.

Hafız Fikri Aksoy Sesli Eserleri

Duraklatıldı...