Hafız Kâni Karaca

Hafız Kâni Karaca

Sesli Eserleri

1 Mart 1930 senesinde Adana’nın Adalı köyünde doğdu. Babası Durmuş Ali Efendi, annesi Zeynep Hanımdır. Çocuk yaşlarında meydana gelen bir rahatsızlık, ya da bir kasıt sonucu gözlerini kaybettikten sonra babasını da kaybetti. Halası Küçük Kâni’yi himayelerine alarak hafız olmasını istedi. Küçük Kâni, köylerinin imamı aynı zamanda öğretmeni olan Ali Hoca’dan okumaya başladı. Âlim ve sanatkâr bir zat olan Ali Hoca, altı yedi yaşlarındaki Kâni’ye hem ilkokul seviyesinde dersler verdi, hem de Kur’anı öğreterek onu hafızlığa başlattı.

Hafız Kâni Karaca Sesli Eserleri

Duraklatıldı...