Hattat Hafız Kemal Batanay

Hattat Hafız Kemal Batanay

Sesli Eserleri

7 Şubat 1893 senesinde Fatih-Hırka-i şerif mahallesinde dünyaya geldi. Babası, Kayseri’de Müridoğulları’ndan Hafız Mehmet Ziyaeddin Efendi, annesi Ayşe Hanımdır. İlk tahsiline, Azapkapı Saliha Sultan Sübyan Mektebinde, orta tahsilini Fatih Merkez Rüşdiyesi’nde devam ederken 14 yaşında babasından hafızlığını da tamamladı. Vefa İdadisi’nde (Lise) tahsili sırasında babasından musıki dersleri de alıyordu. Sonraları Kasımpaşa Küçükpiyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi’den klasik eserler meşk etmeye başladı.

Hattat Hafız Kemal Batanay Sesli Eserleri

Duraklatıldı...