Hafız Mecit Sesigür

Hafız Mecit Sesigür

Sesli Eserleri

1903 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Tahir Efendi, annesi Emine Hanımdır. Sanat yetenekleriyle tanınan Hafız Mecit Sesigür, beraber olduğu grupla birlikte Ağa Camiine mevlit okumaya gelirlerdi. Onu ilk gördüğümde 50 yaşlarında görünüyordu. Şişli Camii henüz yapılmadığı günlerde, Beyoğlu yakasının görkemli mevlitleri, merkezi oluşu nedeni ile daha çok Ağa Camii’nde okunurdu. O yüzden grupların Ağa Camiine ayda iki, üç defa mevlit okumaya geldikleri olurdu. Hafız Mecit Sesigür’ün mevlitte kendine has bir tavrı vardı. Diğer mevlithanların aksine O, metinlere az nağme yükler, sesli konuşur gibi okur, mevlit metnini/sözlerini, fazla nağme ile kapatmadığından, sözler cemaat tarafından anlaşılır ve coşkuyla dinlenirdi.

Hafız Mecit Sesigür Sesli Eserleri

Duraklatıldı...