Dr. Mehmet Ali Sarı

Dr. Mehmet Ali Sarı

Sesli Eserleri

1933 yılında Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyünde doğdu. Babası Mustafa, annesi Feride’dir. İlkokulu 1943’te köyünde bitirdi. İlkokul öğretmeni Mustafa Gültekin’den hafızlığa başladı. Farklı hocalardan okuyarak iki senede hıfzını tamamladı. Bolu’da iki sene kalarak talim ve tashîh-i hurûf okuduktan sonra 1947 yılının sonbaharında İstanbul’a getirilerek Beyoğlu Ağa Camii dâhilinde bulunan cami odalarından birine yerleştirildi. Caminin Başimamı Hafız Rahmi Efendi’den kıraat ilimlerinden “Aşere”yi okudu. Hafız Fikri Aksoy’dan Arapça dersleri aldı. Fatih Camii Başimamı Hafız Ömer Aköz Hoca’dan fıkıh derslerine devam ederken Hafız Kemal Batanay’dan da özel olarak musiki ve tambur dersleri aldı. 1951’de ilk defa açılan İstanbul İmam-Hatip Okulu’na 62 numara ile talebe kaydedildi. 1959’da mezun olarak aynı yıl açılan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde öğrenci iken İstanbul Belediye Konservatuvarı’na da devam ederek musiki eğitimi aldı. 1963’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul İmam-Hatip Okulu’na meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Bir yıl çalıştıktan sonra vatani görevini yapmak üzere yedek subay olarak askere alındı. Terhisinden sonra 1966’da İzmir İmam-Hatip Okulu’na, sonra da İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Kur’ân-ı Kerîm öğretmeni olarak atandı. İzmir’de altı sene çalıştıktan sonra 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretmenliğine nakledildi. 1980 yılı sonbaharında bir grup arkadaşı ile din görevlileri olarak Avrupa’nın farklı ülkelerine gönderildiler. Evli ve iki çocuğu olan Mehmet Ali Sarı, İsveç’te çalışmayı tercih etti. Orada iken emekli oldu. 1987’de yurda döndükten sonra iki yıl M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda müdür, sonra TDV İslâm Ansiklopedisi’nde genel sekreter ve Tefsir İlim Heyeti’nde yazar ve redaktör olarak çalıştı. Bu esnada Kırââtü’n-Nebî isimli kadîm bir yazma eserin edisyon kritiğini yaparak doktor unvanı aldı. Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, Kur’ân-ı Kerîm ve Dînî Mûsıkî Ders Notları ve Türk Din Mûsıkîsi adlı üç kitabı, Arz-ı Hal adı ile cd albümü TDV İslâm Ansiklopedisi tefsîr ilim dalında yazdığı maddeleri (makaleleri), İmam-Hatip Okulları İçin Kur’an Dersi kitapları, yetiştirdiği pek çok öğrencisi vardır. 2006 yılından itibaren 2013 yılı sonuna kadar yedi dönem DİB İstanbul-Pendik Haseki Dînî Yüksek İhtisas Merkezi’nde Kur’ân-ı Kerîm ve Dînî Musikî dersleri hocalığı yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi’nde Türk Din Musîkîsi, Asım Ülker Kur’ân Kursu’nda “Tilâvet Teknikleri” dersleri verdi.

Dr. Mehmet Ali Sarı Sesli Eserleri

Duraklatıldı...