Hafız İsmail Hakkı Özdemir (Enderunlu)

Hafız İsmail Hakkı Özdemir (Enderunlu)

1891’de Kastamonu Tosya’da doğdu. Büyük bir özenle taşıdığı “Enderunlu” lakabı mensübiyetini birkaç cümle ile hatırlatalım. Enderun, bir saray özel okuludur. Kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet dönemlerine kadar uzanan ve 1908’e kadar varlığını sürdüren bu özel eğitim okulu, medrese dışında resmi bir eğitim kurumu idi. Bir mektepten ziyade, yetenekli gençlerin seçilerek asrın idrakine göre öğrenimlerinin yaptırıldığı, çeşitli hünerlerin, sanatların uygulamalı olarak öğretildiği, bir ihtisas yeri olarak kurulmuştur.