Hafız Kemal Tezergil

Hafız Kemal Tezergil

Sesli Eserleri

1926 senesinde Fatih Karagümrük’te doğdu. Babası Mustafa Sabri Efendi, annesi Hikmet Hanımdır. Babası erken vefat edince ilkokuldan sonra okuyamadı. Bir zincir fabrikasında küçük yaşta alışmaya başladı. Çalışırken iş kazası sonucu sol elinin dört parmağını derinden makineye kaptırınca işi bırakma mecburiyetinde kaldı. Karagümrük Cerrahi Dergâhının şeyhi Muzaffer Efendi öz dayısı idi. Yeğenini himayelerine alarak Kur’an eğitimine yönlendirdi. Kur’an okumasını öğrenen Kemal, Fatih’de Köse Ömer Efendi diye tanınan hocadan hafızlığını tamamladı. O günlerde Fatih Camiinde imamlık yapmakta olan Enderunlu İsmail Hakkı Efendi’den de tâlim dersleri aldı. İlk görevine müezzin olarak Beyazıt Camii’nde başladı. Sonra Karaköy’deki tarihî Arap Camii’nde aynı göreve devam etti. Oradan da Beyoğlu Ağa Camii’ne nakledildi.

Hafız Kemal Tezergil Sesli Eserleri

Duraklatıldı...