Hafız Ömer Aköz

Hafız Ömer Aköz

27 Haziran 1889 senesinde Kastamonu’da doğdu. Babası Osman Efendi ile annesi Zahide Hanımın şefkatli himayelerinde hıfzını tamamlayarak Rüştiyeyi de (Ortaokul) Kastamonu’da bitirdikten sonra tahsilinin devamı için 1913 senesinde İstanbul’a gitti.