Hafız Mehmet Nureddin Yavuzer

Hafız Mehmet Nureddin Yavuzer

1884 senesinde Adapazarı’nda dünyaya geldi. Babası, Ders-i âm ve kadılık yapan Süleyman Sûdî Efendi, annesi Emine Hanımdır. Şekercilik yapan ve helva imal ederek ticari maksatla İstanbul’a da gönderen bu aileye Adapazarı’nda Helvacı Oğulları deniyordu.